Aktivirajte kolektivni potencijal Vašeg tima

Profesionalna fasilitacija sastanaka i radionica

Naše usluge

Profesionalna fasiltacija sastanaka i radionica. Pomažemo klijentima da uštede vreme i novac, umanje rizik poslovanja i  donesu najbolje odluke za vrhunske rezultate svojih organizacije. Mi podržavamo timove da budu fokusirani,  produktivni i efikasni. Pažljivo planiramo i pripremamo sastanke/radionice. Detaljno definišemo ciljeve i željene ishode. Identifikujemo  odgovarajuće učesnike. Razvijamo teme i agende sastanka/radionice. Organizujemo logistiku i  adekvatan prostor. Profesionalno fasilitiramo sastanke i radionice, kreiramo akcione planove i definišemo naredne korake. 

Fasilitacija sastanaka

Kreiramo i fasilitiramo sastanke u skladu sa željenim ishodima i poslovnim ciljevima. 

Fasilitacija planiranja strategije

Pomažemo u kreiranju  jasnih  strategija poslovanja kompanija i timova 

Fasilitacija razvoja tima

Facilitacija kreiranja vizije tima, unapređenja kolaboracije i komunikacije, fasilitacija promena i transformacija

Obuka fasilitatora

Organizujemo obuke fasilitatora i pružamo konstantnu podršku našim polaznicima

Projekti

Tokom 12 godina, radili smo na organizaciji, kreiranju i fasilitaciji velikog broja sastanaka i radionica. Teme sastanaka su bile veoma različite. Detaljno definišemo sadržinu i željeni ishod svakog pojedinačnog sastanka. Primenjujemo rezultate različitih istraživanja Neuronauke, liderstva i upravljanja,  različite metodologije ( Lego SeriousPlay, Design Thinking, Business Model Canvas...) i tehnike. Razvijamo se zajedno sa našim klijentima. Vrhunski kvalitet onoga što isporučujemo za nas je uvek bio i ostaće prioritet.

Tema sastanka:
KREIRANJE STRATEGIJE I VIZIJE TIMA

Najtraženija tema sastanka-radionice uz primenu Lego® SeriousPlay® metodologije.

Tema sastanka:
UNAPREĐENJE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI NA RADU

Radionica posebno prilagođena velikoj multinacionalnoj proizvodnoj kompaniji.

Tema sastanka:
ISPITIVANJE FAKTORA MOTIVACIJE ČLANOVA TIMA

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

Tema sastanka:
KREIRANJE NOVOG DIGITALNOG PROIZVODA

Radionica održana uz zajedničko učestvovanje dve partnerske komapnije

O nama

NeuroHUB.  Profesionalna i kreativna fasiltacija sastanaka i radionica  na putu razvoja kolaboracije, unapređenja komunikacije, kreiranja inovacija, digitalnih transformacija i učenja.

Tokom 12 godina, radili smo na organizaciji, kreiranju i fasilitaciji velikog broja sastanaka i radionica. Teme sastanaka su bile veoma različite. Detaljno definišemo sadržinu i željeni ishod svakog pojedinačnog sastanka. Primenjujemo rezultate različitih istraživanja Neuronauke, liderstva i upravljanja, različite metodologije ( Lego® SeriousPlay®, Design Thinking, Business Model Canvas...) i tehnike. Razvijamo se zajedno sa našim klijentima. Vrhunski kvalitet onoga što isporučujemo za nas je uvek bio i ostaće prioritet.

Ponosni smo na naše fasilitatore koji su iskusni profesionalci sa decenijskim iskustvom. Naši fasilitatori su aktivni članovi Internacionalne Asociacije Fasilitatora, Sertifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitatori, Trenirani Design Thinking fasilitatori... Konstantno ulažemo u razvoj naših fasilitatora i primenu najnovijih naučnih istraživanja, tehnika i metodologija fasilitacije.  

Naš osnivač

dr Svetozar D. Janković

Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

dr Svetozar Janković je Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

https://rs.linkedin.com/in/sjankovic

© Copyright NeuroHUB.rs